Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
W dniu 22 lutego 2018 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w "Ogólnopolskim Podsumowaniu Roku Rzeki Wisły", zorganizowanym przez Fundację Rok Rzeki Wisły. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań na rzece Wiśle oraz omówienie najważniejszych kierunków i działań planowanych do realizacji w przyszłości. W spotkaniu brali udział przedstawiciele samorządów oraz instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz ożywienia rzeki Wisły.


Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści