WIZYTA STUDYJNA DO NIEMIEC - Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
PROJEKTY
WIZYTA STUDYJNA DO NIEMIECWIZYTA STUDYJNA DO NIEMIEC DLA MAZOWIECKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje w dniach 30 lipca – 3 sierpnia 2017 r., wizytę studyjną do Niemiec w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017. Parterami projektu są: Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” oraz Gmina Naruszewo.
Celem wizyty studyjnej pt. Inicjatywy lokalne rozwijają obszary wiejskie - lepszy przykład niż wykład jest podniesienie kompetencji przedstawicieli lokalnych grup działania z Mazowsza w zakresie wykorzystania skutecznych narzędzi i metod rozwoju przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, poprzez poznanie dobrych praktyk w tym obszarze wśród niemieckich lokalnych grup działania. Bezpośredni kontakt z realizatorami nowatorskich rozwiązań i bardzo dobrze funkcjonującymi projektami w regionie Bawaria, Nadrenia i Hesja umożliwi uczestnikom poznanie nowych rozwiązań i wymianę doświadczeń przede wszystkich w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Będzie także dobrą inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw na naszym terenie, dostosowanych do lokalnych potrzeb. W programie mamy prezentację już zrealizowanych projektów w ramach wdrażania Programu Leader w wyżej wymienionych regionach Niemiec, zapoznanie z obecną  perspektywą finansową obejmującą strategie i plany na przyszłość. Więcej informacji na stronach internetowych: www.lgdpm.pl oraz www.mazowieckie.ksow.pl


DOBRE PRAKTYKI - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści