WSPÓLNIE DLA DZIEDZICWA 2020 - Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
PROJEKTY
WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA - 2020

„Wiślane Dziedzictwo Kulturowe Czerwińska nad Wisłą 2020” to kolejny projekt Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”, dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w ramach programu Wspólnie dla Dziedzictwa. Projekt realizowany był w dwóch nadwiślańskich miejscowościach - Nieszawie oraz Czerwińsku nad Wisłą. W ramach projektu, w dniach od 02.09.2020 r. do 08.09.2020 r. zorganizowany został obóz wolontariacki w Nieszawie, w postaci warsztatów szkutniczych, gdzie wolontariusze pod opieką doświadczonego szkutnika brali udział w rekonstrukcji tradycyjnej łodzi drewnianej „Bata Piaskarzy Czerwińskich” nabywając jednocześnie nowe umiejętności szkutnicze. W ramach projektu zorganizowane zostało letnie kino plenerowe dla mieszkańców Czerwińska nad Wisłą, na którym odbył się premierowy pokaz filmu z warsztatów. Dla miłośników wiślanych historii oraz krajobrazów zorganizowane zostały edukacyjne rejsy po rzece Wiśle. Projekt był kontynuacją  obozu wolontariackiego realizowanego w 2018 r., mającego na celu inwentaryzację zanikłych tradycji wodniackich, flisackich oraz szkutniczych miejscowości Czerwińsk nad Wisłą.
Zebrane w niniejszej publikacji materiały stanowią podstawy do kontynuacji zrealizowanych dotychczas projektów, a zaangażowanie mieszkańców, szkutników, wolontariuszy, instytucji publicznych oraz partnerów projektu dają nadzieję na przywrócenie tradycyjnego rzemiosła wiślanego miejscowości Czerwińsk nad Wisłą.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować instytucjom oraz osobom, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa.
Dziękujemy Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa za przekazanie dofinansowanie na realizację projektu oraz naszym partnerom Fundacji Wolna Wisła, Parafii Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą oraz Stowarzyszeniu EMAUS za otrzymane wsparcie.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Tomasza Szczęsnego, który podzielił się z nami swoimi umiejętnościami szkutniczymi oraz ogromem posiadanej wiedzy. Dziękujemy także naszym wolontariuszom Dorocie Zgorzelskiej, Adamowi Ryczywolskiemu, Kamilowi Szproncel, Wojciechowi Wangrynowi, Piotrowi Bałdydze, Pawłowi Pogodzińskiemu za ich zaangażowanie oraz ogromne wsparcie w realizacji projektu.
Dziękujemy ponadto Fundacji Imienia Krzywdów i Bieńków oraz Zgromadzeniu Zakonnemu Sióstr Serafinek w Nieszawie za okazaną pomoc oraz ciepłe przyjęcie w murach klasztornych.

Tomasz Zamorski Prezes Zarządu                                          Mateusz Odoliński Wiceprezes Zarządu

Realizacja zadania pn. "Wiślane Dziedzictwo Kulturowe Czerwińska nad Wisłą 2020" dofinansowana została ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa.


PUBLIKACJA "WIŚLANE DZIEDZICTWO KULTUROWE CZERWIŃSKA NAD WISŁĄ 2020"
Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści