Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
SZKOLENIE W CIECHANOWIE
W dniu 10 czerwca 2017 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, oddział w Ciechanowie. Na szkoleniu dowiedzieliśmy się jak tworzyć dobre projekty i pozyskiwać środki finansowe na ich realizację.

Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści