Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "WISŁA SZANSĄ NA ROZWÓJ"
Członkowie Stowarzyszenia "Nasz Czerwińsk nad Wisłą" uczestniczą w ogólnopolskiej konerencji "Wisła szansą na rozwój". Konferencja odbywa się w Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Jej głównym założeniem jest wypracowanie stanowiska na temat przyszłości Wisły oraz jej gospodarczego i turystycznego wykorzystania.


Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści