Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
SEMINARIUM "WIŚLANEGO OKRĄGŁEGO STOŁU"
W dniu 10 lutego 2017 r. członkowie Stowarzyszenia "Nasz Czerwińsk nad Wisłą" uczestniczyli w seminarium "Wiślanego Okrągłego Stołu". Jego celem jest realizacja "Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2020". W ujęciu długoterminowym seminarium będzie miało na celu upowszechnienie wielowymiarowego pojmowania potencjału Wisły oraz zwrócenie uwagi na wielość zagadnień istotnych w procesie planowania rozwoju funkcji turystyczno-kulturowej Wisły.Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści